ENERGETSKO POGODBENIŠTVO V JAVNEM SEKTORJU


Javni sektor
(država, občine, javni zavodi in javna podjetja) ima v lasti veliko število objektov in energetske infrastrukture, ki je zaradi starosti energetsko zelo potrošna in v velikih primerih dotrajana, zato so storitve in poslovni modeli energetskega pogodbeništva zanj še posebej primerni.

Vzpostavitev in sodelovanje javnega in zasebnega partnerja v okviru poslovnih modelov energetskega pogodbeništva šteje za javno - zasebno partnerstvo (JZP) v najširšem pomenu te besede, zato je pri sklepanju pogodbenih razmerij upoštevati določila slovenske in evropske zakonodaje in sicer:
-    Zakona o javnih financah - ZJF
-    Zakona o javno zasebnem partnerstvu - ZJZP
-    Zakona o gospodarskih javnih službah in - ZGJS
-    Zakona o javnih naročilih – ZJN.

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov in pogodbena oskrba z energijo na področju izbirnih gospodarskih javnih služb


Kadar se modeli energetskega pogodbeništva uporabljajo v dejavnostih, ki so v Zakonu o gospodarskih javnih službah opredeljene kot izbirne gospodarske javne službe (javna razsvetljava, proizvodnja in distribucija toplote, itd.), se pogodbeno sodelovanje med javnim in zasebnim partnerjem vzpostavi po postopku podelitve koncesije za izvajanje  javne službe v skladu z ZGJS, kar pomeni da javni partner sprejme Odlok – koncesijski akt o izvajanju javne službe in nato izvede javni razpis za podelitev koncesije, ki je lahko javno-zasebno ali javno-naročniško javno zasebno partnerstvo. O podelitvi koncesije se odloči z Upravno odločbo in sklene koncesijsko pogodbo

Pogodbeno zagotavljanje prihrankov (EPC) in pogodbena oskrba z energijo (ESC) v javnem sektorju


V primeru ko ne gre za javne gospodarske službe se projekti izvajajo kot javno-zasebna partnerstva v obliki javno-naročniškega javno zasebnega-partnerstva, kot to določa ZJZP. Javni partner sprejme Akt o javno-zasebnem partnerstvu, temu pa sledi razpis po določilih ZJN. Izbor in vse ostale aktivnosti se izvedejo v skladu z določili ZJN ter podpiše klasična pogodba o pogodbenem zagotavljanju prihrankov ali pogodbeni oskrbi z energiji.


Kontakt za dodatne informacije

  

Če imate kakršnakoli vprašanja stopite v stik z nami.
Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na vaš računalnik. Naša spletna stran uporablja piškotke nujne za delovanje strani in s katerimi si pomagamo pri izboljševanje vaše uporabniške izkušnje.
Ne strinjam se